Category Archives: Sermons

Esther: Hidden, Silent Providence

  Genesis 50:20; Esther 1:1-22; Hebrews 1:3; Romans 8:28; Acts 2:23; Acts 14:16; HC 27 & 28 February 4, 2018 ● Download this sermon (PDF) Congregation of Christ: Did you know that the Book of Esther was not well-received in the first 700 years of the church, with no commentaries written on it? That Martin […]

Post Tagged with , , , ,
Read More

The Christ-Child Fulfills the Law

  Jesus was Joseph’s and Mary’s firstborn son, and he had to be redeemed with a sacrifice, “as it is written in the Law of the Lord, ‘Every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord.’” Exodus 13:1-2, 11-16 (text); Leviticus 12:1-8; Luke 2:21-24 © Rev. Nollie Malabuyo December 11, […]

Read More

Liturgy for Joint Christmas Service and Fellowship

Everyone is welcome to join our joyful commemoration of the birth of Jesus our Savior on December 11, 2016. The worship service is from 2:30-4:00 PM, followed by fellowship activities at 4:00-6:00 PM. To give our visitors an idea of what to expect in this worship service, here is our bulletin:

Read More

Ang Mabuting Araw ni Haring Abram

Rev. Lance Filio• May 1, 2016 Dito makikita natin sa larawan ni Abraham ang katunayan kay Kristo na ating Hari at Tagapagligtas. Hindi alintana ang kapahamakang sasalubungin, pinili ng Dios Anak ang daan ng kamatayan at paghihirap, madala lamang tayo na kanyang mga pinili para sa kaligtasan, mula sa kapahamakan tungo sa kaligtasan: Sapagka’t nang tayo […]

Read More

Kuwarta o Kahon?

Rev. Lance Filio• April 17, 2016 Kuwarta o Kahon? Ang ating mga pagpili o mga desisyon natin sa buhay ay nagpapakilala kung sino tayo at kung ano ang mahalaga sa ating buhay. May isang popular na laro nuon na ang tawag ay “Kuwarta o Kahon?”. Madalas kapag isang kontestant ay ma-oofferhan na ng malaking halaga, isusuko […]

Read More

Ang Paghahanda sa Manlalakbay

  Rev. Lance Filio• April 3, 2016 Ang Paghahanda sa Manlalakbay Katulad nating mga nanamapalataya sa ilalim ng kasunduan kay Kristo, si Abraham ay nabuhay din sa kasunduan ng biyaya. Bagama’t ang katunayan ang nasa atin at kay Abraham ang pasimula ng pangako. Tayo, kasama niya, ay mga manlalakbay lamang sa lupa ngunit mga mamayanan naman […]

Post Tagged with , , , ,
Read More

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

Rev. Lance Filio• March 27, 2016 Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo gayundin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ay katotohanan sa atin na tayo ay matatalikod sa mga kasalanan at magtatagumpay dito at gayundin naman, ang pagalalay ng mga gawa ng kabanalan bilang pasasalamat sa Dios na ating manunubos. Ito ay […]

Read More

Ang Buhay na Handog

Rev. Paulo Vasquez • March 20, 2016 (sermon delivered at ZCRC Pasig) Audio sermon link: Ang Buhay na Handog                

Read More

Ang Kamatayan sa Krus

Rev. Lance Filio• March 20, 2016 Ang Kamatayan sa Krus Ano ba ang kahalagahan ng dugo? Bakit mahalaga na dumanak ng dugo upang mapagbayaran ang kasalanan? Sa paglipat ng lumang tipan tungo sa bagong tipan, isang malahagang bagay ang ipinakilala sa atin ng Banal na Kasulatan, ang dugo ng hayop ang hindi sapat upang mapagbayaran ang […]

Read More

Ang Huling Hapunan ni Kristo

Rev. Lance Filio• March 20, 2016 Ang Huling Hapunan ni Kristo Ang Banal na Hapunan para sa atin ngayon na nasa ilalim ng bagong tipan ni Kristo ay hindi lamang isang alaala ng kasaysayan, hindi lamang isang simbolo ng mga bagay na inaasam kundi ito ay isang katunayan na ating nararasanan. Bagama’t hindi nakita ng […]

Read More