Category Archives: Isaiah

Ang Gawa ng Dios kay Kristo sa ating Kaligtasan

Rev. Lance Filio• February 28, 2016 Ang Gawa ng Dios kay Kristo sa ating Kaligtasan   Bagamat ang pag-ibig ng Dios ang naging batayan ng ating kaligtasan, ang kanyang katuwiran naman ang naging dahilan kung bakit kinailangan ng kamatayan ng Anak ng Dios para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng makasalanan ang […]

Post Tagged with , ,
Read More

Ang Pagiging Magulang sa Pananampalataya

Rev. Lance Filio• February 28, 2016 Ang Pagiging Magulang sa Pananamapalataya Sino ang tunay na magulang sa pananam-palataya? Sila yaong may kaugyan kay Kristo ang nagiisang punong-baging sa ubusan ng Dios. Kung paanong ang puno gayundin ang bunga, sila ang mga banal sapagkat ang Dios na siyang nakaugnay sa kanila ay banal. Ang kabalanan ng […]

Read More

The Lord’s Day as Our Sabbath Delight and Rest

  The Fourth Commandment Genesis 2:1-3; Isaiah 58:13-14 (text); Hebrews 4:1-4 August 26, 2012 • Download PDF sermon Today is the Lord’s Day. The Bible commands believers to remember and honor the Lord’s Day, the Christian Sabbath. But there are many who call themselves Christians who ignore and even deliberately violate this commandment. They only join […]

Read More