Ang Huling Hapunan ni Kristo

Rev. Lance Filio• March 20, 2016

Ang Huling Hapunan ni Kristo

12805913_10206896850553549_6243166365287670539_nAng Banal na Hapunan para sa atin ngayon na nasa ilalim ng bagong tipan ni Kristo ay hindi lamang isang alaala ng kasaysayan, hindi lamang isang simbolo ng mga bagay na inaasam kundi ito ay isang katunayan na ating nararasanan. Bagama’t hindi nakita ng ating mga mata, ito naman ay isang espirtuwal na katotohanan na nararanasan kung paano sa langit gayundin sa lupa.

Ito ay ibinigay sa atin upang sa tuwing tayo ay magkakasama-sama sa pangalan ni Kristo, tayo ay malalapit sa kanya at matatamo ng kaligtasan sa ilalim ng kanyang mapagpalang kamay.

Audio sermon link: Ang Huling Hapunan ni Kristo

 

(Visited 308 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.