Kuwarta o Kahon?

Rev. Lance Filio• April 17, 2016

12938334_10207237545750716_3970123786513302893_n

Kuwarta o Kahon?

Ang ating mga pagpili o mga desisyon natin sa buhay ay nagpapakilala kung sino tayo at kung ano ang mahalaga sa ating buhay.

May isang popular na laro nuon na ang tawag ay “Kuwarta o Kahon?”. Madalas kapag isang kontestant ay ma-oofferhan na ng malaking halaga, isusuko na nila ang laman ng kahon upang matanggap agad-agarahan ng halaga ng salaping ibinibigay. Ang nakakatawa minsan ang mahalagang pinagpalit ay mas maliit kasya dun sa halaga ng nasa loob ng kahon.

Ganito tayo maging sa buhay pananampalataya. Madalas natin ipagpalit ang pangako ng Dios sa pangako ng sanlibutan. Katulad ni Abraham, ang tawag ng Dios sa atin ay maging tapat sa pagsunod sa kanya sa kabila ng anu mang pagsubok at kapalit. Ito ang pagaaral natin mula sa Genesis 13: (1) Ang Panunumbalik sa Dios (2) Ang Pagsasanay sa Katuwiran.

Audio Sermon link: KUWARTA O KAHON?

(Visited 60 times, 1 visits today)
Related Posts

Thanks for your time!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.