Category Archives: 1 Corinthians

Ang Huling Hapunan ni Kristo

Rev. Lance Filio• March 20, 2016 Ang Huling Hapunan ni Kristo Ang Banal na Hapunan para sa atin ngayon na nasa ilalim ng bagong tipan ni Kristo ay hindi lamang isang alaala ng kasaysayan, hindi lamang isang simbolo ng mga bagay na inaasam kundi ito ay isang katunayan na ating nararasanan. Bagama’t hindi nakita ng […]

Read More

Ang Kapisanan ng mga Banal

1 Corinto 12; 1 Corinto 12:12-14 Rev. Lance Filio • February 21, 2016 Ang Kapisanan ng mga Banal Ang pakikipagkaisa natin kay Kristo (union with Christ) ang bayatan ng atin pakikipisan sa isa’t-isa (communion of the saints). Ito ay hindi isang pagkakaisang katulad ng sa Banal na Trinidad kung saan ang bawa’t isa ay magkaisang uri […]

Read More