Tag Archives: resurrection day

Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus

Rev. Lance Filio• March 27, 2016 Ang Muling Pagkabuhay ni Hesus Ang paghihirap at kamatayan ni Kristo gayundin ang muling pagkabuhay ni Kristo, ay katotohanan sa atin na tayo ay matatalikod sa mga kasalanan at magtatagumpay dito at gayundin naman, ang pagalalay ng mga gawa ng kabanalan bilang pasasalamat sa Dios na ating manunubos. Ito ay […]

Read More

The Lord’s Day as Our Sabbath Delight and Rest

  The Fourth Commandment Genesis 2:1-3; Isaiah 58:13-14 (text); Hebrews 4:1-4 August 26, 2012 • Download PDF sermon Today is the Lord’s Day. The Bible commands believers to remember and honor the Lord’s Day, the Christian Sabbath. But there are many who call themselves Christians who ignore and even deliberately violate this commandment. They only join […]

Read More
<