Tag Archives: Salvation

Ang Gawa ng Dios kay Kristo sa ating Kaligtasan

Rev. Lance Filio• February 28, 2016 Ang Gawa ng Dios kay Kristo sa ating Kaligtasan   Bagamat ang pag-ibig ng Dios ang naging batayan ng ating kaligtasan, ang kanyang katuwiran naman ang naging dahilan kung bakit kinailangan ng kamatayan ng Anak ng Dios para maging kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang kasalanan ng makasalanan ang […]

Post Tagged with , ,
Read More
<