Tag Archives: Sanctification

Ang Buhay na Handog

Rev. Paulo Vasquez • March 20, 2016 (sermon delivered at ZCRC Pasig) Audio sermon link: Ang Buhay na Handog                

Read More

Ang Pagiging Magulang sa Pananampalataya

Rev. Lance Filio• February 28, 2016 Ang Pagiging Magulang sa Pananamapalataya Sino ang tunay na magulang sa pananam-palataya? Sila yaong may kaugyan kay Kristo ang nagiisang punong-baging sa ubusan ng Dios. Kung paanong ang puno gayundin ang bunga, sila ang mga banal sapagkat ang Dios na siyang nakaugnay sa kanila ay banal. Ang kabalanan ng […]

Read More
<